přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Elektronické hlášení doplnění původu při narození

13.12.2010

Do Registru zvířat byla doplněna možnost elektronického hlášení doplnění původu telete při narození. Funkcionalita je k dispozici pouze ve Stájovém registru, a to jen současně s narozením telete. Doplnění původu prováděné až poté, co chovatel obdržel PLS, se musí nadále provádět papírovou metodou. U ovcí a koz bude možné skrze elektronické hlášení Opravit datum narození nebo matku. Bližší informace zjistíte po prokliku nadpisu novinky.

Doplnění původu u skotu

Funkcionalita elektronického hlášení doplnění původu u skotu je umožněna jen v případě souběžného hlášení narození telete. Tj. uživatel musí nejprve ve Stájovém registru připravit narození telete a než odešle hlášení do ÚE, tak k narozenému teleti může doplnit původ. V případě, že chovatel hodlá doplnit původ po narození, kdy má u sebe už PLS, musí nadále doplňovat původ papírovou metodou a současně vrátit PLS.

V rámci funkcionality elektronického hlášení doplnění původu lze doplnit buď otce nebo plemeno.

Elektronické hlášení doplnění původu při narození je přitom možné použít jen tehdy, jestliže v ÚE nejsou u jeho matky k dispozici jiné údaje ke stanovení plemene telete, tj. zpravidla záznam inseminace nebo záznam z přirozené plemenitby. Systém při přípravě hlášení tyto záznamy kontroluje a případné doplnění původu "nepustí". Výjimkou je případ, kdy z dat ÚE by mělo být stanoveno plemeno H a chovatel požaduje změnu na R.

Oprava matky nebo data narození u ovcí a koz

Současně s doplněním původu při narození telete, byla spuštěna funkcionalita elektronického hlášení opravy matky nebo data narození u ovcí a koz. K tomu je ve Stájovém registru určené tlačítko "Oprava data narození nebo matky". V rámci tohoto hlášení se kontroluje jen správnost formátu data narození nebo ušní známky matky.

Detailní informace jsou zapracované do příručky ke stájovému registru pro individuální zvířata, která je ke stažení v příloze této novinky.

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem