přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství, a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak získám heslo  na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 


Podání Jednotné žádosti – kontaktní místo pro metodickou podporu

Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případné metodické podpory a spolupráce při přípravě žádostí se žadatelům dostane od místně příslušných pracovníků Oddělení příjmu žádostí a LPIS, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na následující adrese: http://www.szif.cz/cs/kontakty-regionalni-odbory

Metodická podpora podání Jednotných žádosti není v kompetenci HelpDesku MZe, případně HelpDesku SZIF. Konkrétní podporu je vždy nezbytné směřovat právě na jednotlivá Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve pracovníci AZV), kteří disponují věcnými a metodickými znalostmi ohledně problematiky Jednotné žádosti  

Pokud budete kontaktovat pracoviště HelpDesku MZe, nebo SZIF, budete ve všech případech odkázáni na Oddělení příjmu žádostí a LPIS.


zobrazit po
23.4.2015

Import osevního postupu do předtisků 2015 - aktualizace

Od roku 2015 je podmínkou úspěšného podání žádosti o dotace uvedení osevního postupu (plodin) na konkrétních DPB. S ohledem na určitou automatizaci tohoto kroku umožní MZe import osevního postupu v definovaném formátu textového souboru, který bude obsahovat povinné a volitelné údaje k DPB. Tímto k a tím bude farmáři usnadněn zápis osevního postupu do předtiskové aplikace. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


6.4.2015

Nevymezené ENVIRO může zablokovat generování žádosti o dotaci !

Po prokliknutí nadpisu novinky naleznete dva seznamy uživatelů, kteří mohou mít potenciální problémy při generování žádosti o dotaci v rámci nového opatření ošetřování travních porostů. Jeden seznam představuje kolizně vymezené typy luk v rámci ENVIRO, druhý seznam představuje zcela chybějící vymezení typu louky v rámci ENVIRO. Konkrétní problematické DPB zjistíte tak, že v LPIS na záložce přehledu DPB prokliknete záložku Nejisté ENVI. Problém se Vás týká, pokud s těmito DPB uvažujete vstoupit do nového opatření ošetřování travních porostů. Pokud s nimi setrváváte v původním závazku ošetřování travních porostů, pak se Vás tento problém v roce 2015 netýká.


6.4.2015

Povinnost ohlašování úhoru do LPIS !

Jestliže uvažujete o tom, že byste povinnost vyhrazení ploch v ekologickém zájmu plnili formou úhoru s porostem, popřípadě úhoru bez porostu, je nezbytné do LPIS ohlásit změnu kultury na U (úhor) a to nejméně o den dříve než budete generovat žádost o dotaci ! Změna kultury je nezbytná i v případě, že se úhor bude nacházet na části dílu půdního bloku. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


6.4.2015

Prověřte správnost nastavení kultury G v LPIS !

Kultura G představuje novou kulturu – trávu na orné půdě. V současné době se vyskytuje u žadatelů zejména jako důsledek automatického překlopení všech travních porostů ostatních (mladších pěti let) na počátku ledna. Pokud je u někoho nastavena nevhodně, pak je třeba její změnu na kulturu T, eventuálně na kulturu T řešit nejméně o den dříve před samotným generováním žádosti o dotaci. K zjištění, zda žadatel má kulturu G může sloužit přehled DPB v pravém popisném panelu, kdy ve sloupci Kul. zafiltrujte písmeno „G“. Bližší informace pro rozhodování o tom, zda ponechat kulturu G nebo ji změnit naleznete po prokliku nadpisu novinky.


23.3.2015

Nové webové služby na Portálu farmáře eAGRI - Integrovaný registr zvířat (IZR)

Na Portálu farmáře eAGRI jsou k dispozici nové webové služby umožňující elektronickou komunikaci s Integrovaným registrem zvířat (IZR). Změny byly provedena na základě žádostí odborné veřejnosti MZe. Služby jsou aktuálně dostupné na testovacím prostředí a k dispozici pro vývojáře odborných SW komunikujících s PF MZe. Případné dotazy nebo komentáře k funkčnosti můžete zasílat na emailovou adresu helpdesk@mzecz. Nasazení na produkční prostředí proběhne v týdnu od 27. dubna. Podrobný přehled služeb a nových funkcí je k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


20.3.2015

Informace pro zemědělce

Na základě došlých dotazů zveřejňuje MZe upřesňující informace ke kultuře tráva na orné (G), trvalý travní porost (T), úhor (U) a standardní orná půda (R). Dále MZe informuje o spuštění elektronického ohlášení změn z registru LPIS na Portál farmáře SZIFu.


17.3.2015

Nový výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat

Dne 18. 3. 2015 byla v Integrovaném registru zvířat zpřístupněna funkcionalita „Intenzita chovu – nová“ umožňující výpočet intenzit chovu hospodářských zvířat pro dotační tituly platné od roku 2015.


17.3.2015

Data katastru k 1. únoru 2015 jsou v LPISu

V LPIS jsou data katastru nemovitostí k 1. únoru 2015. Data jsou dostupná jako mapové podklady a zároveň je proveden výpočet překryvu s DPB.


17.3.2015

Změny služeb LPI_HPB01D, LPI_HPB01E a LPI_HPB01F - rozšíření hodnoty pro identifikaci EVP (ekologicky významný prvek) v response služby

Došlo ke změně v definičním WSDL souboru u služeb LPI_HPB01D, LPI_HPB01E a LPI_HPB01F - úprava se týká rozšíření elementu KPKOD v odpovědi služby z 8 znaků na 10 znaků. Změna je nasazena na testovacím prostředí a na produkční prostředí bude nasazena příští týden.


17.3.2015

Změna webových služeb EPH - EPH_IMP01A a EPH_STP01A

Došlo k úpravě definici webových služeb EPH (EPH_IMP01A a EPH_STP01A). Změna služby EPH_STP01A je v rozšíření elementu MNOZSTVI na number(13,3). Změna u služby EPH_IMP01A je v rozšíření elementu MNOZSTVI u POR na NUMBER (13,3). Nové WSDL jsou dostupné na stránce s přehledem služeb. Změna je provedena na testovacím rozhraní. Do produkčního rozhraní bude přenesena v týdnu od 16. března 2015 - Aktualizace: Nasazení úprav na produkční prostředí proběhlo 17. března 2015.

zobrazit po

Přílohy

Helpdesk

V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 07:00 do 19:00 hodin na číslo +420 222312977 nebo pište na: helpdesk@mzecz.

Aplikace pro veřejnost

Kalendář