Právní předpisy ES/EU

Evropská úmluva o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (revidovaná)
Rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (revidované)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních...
Nařízení Komise (ES) č. 639/2003 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde požadavky na poskytování vývozních...
Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 o uzavření pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné...
Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek
Směrnice Komise o registraci zařízení s chovy nosnic, krytých Směrnicí Rady 1999/74/ES (2002/4/ES)
Usnesení Rady ze dne 19. června 2001 o ochraně zvířat během přepravy (2001/C 273/01)
Rozhodnutí Komise, kterým se mění přílohy směrnic Rady 64/432/EHS, 90/426/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS a rozhodnutí Komise 94/273/ES o ochraně zvířat...
Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 1999 o minimálních požadavcích na kontrolu chovných hospodářství (2000/50/ES)
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.