Právní předpisy ES/EU

Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
Směrnice Rady, kterou se stanovují minimální požadavky pro ochranu nosnic (1999/74/ES)
Rozhodnutí Rady ze dne 23. března 1998 o uzavření Evropské úmluvy na ochranu obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely Společenstvím...
Směrnice Rady týkající se chovu volně žijících zvířat v zoologických zahradách (1999/22/ES)
Směrnice Rady o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (98/58/ES)
Nařízení Rady (ES) č. 411/98 s dodatečnými předpisy na ochranu zvířat pro silniční vozidla pro přepravu zvířat delší než osm hodin
Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 týkající se kritérií Společenství pro stanice zastavení při přepravě a měnící plán cesty, uvedené v příloze ke Směrnici...
Směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 91/628/EHS týkající se ochrany zvířat během přepravy (95/29/ES)
Směrnice Rady o ochraně zvířat při porážení nebo utrácení (93/119/ES)
Rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se novelizuje Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (92/583/EHS)
1 2 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.