EUR-Lex Nařízení Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1091/2005 (Text s významem pro EHP)

Číslo předpisu 646/2007
Celex 32007R0646
Detail eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0646:CS:NOT
Téma veterinary
Typ: Nařízení

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.