EUR-Lex Směrnice Rady 97/62/ES ze dne 27. října 1997, kterou se přizpůsobuje směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin technickému a vědeckému pokroku

Číslo předpisu 62/1997
Celex 31997L0062
Detail eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0062:CS:NOT
Téma game
Typ: Směrnice

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.