přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 

 

XF
Aktuální informace

 30. 5. 2017 v BRNĚ

 

Dřevený obalový materiál 2017

11. 5. 2017 v BRNĚ
8. 6. 2017 v PRAZE

  

Přílohy


zobrazit po
10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Odbor NRL Brno, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


8.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný referent, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, pracoviště Praha Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


7.3.2017

Ječmen jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 942 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


7.3.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za únor 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 50 KB)


6.3.2017

Olejniny 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

SDO - řepka olejka, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný


3.3.2017

Integrovaná ochrana při pěstování obilnin

Tisková zpráva – Dne 1. 3. 2017 proběhl v prostorách MZe odborný seminář „Integrovaná ochrana při pěstování obilnin“, který byl zaměřen na jednotlivá specifika pěstebních technologií nejpěstovanější komodity v ČR. Přednášející se věnovali problematice jak z pohledu praxe, tak z pohledu informační podpory poskytované ÚKZÚZ. Na semináři se sešlo 200 účastníků, převážně z řad zemědělské praxe, zástupců státních i výzkumných institucí.


2.3.2017

Novela vinařského zákona zahrnuje i nové povinnosti vinohradníků a vinařů směrem k ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Z novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství s účinností od 1. dubna 2017 vyplývají některé zásadní změny v oblasti vinohradnictví a v Registru vinic, který vede ÚKZÚZ. Změny se týkají vinohradníků, vinařů, výrobců vína, příjemců - nebaleného vína, vinných hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu a také prodejců sudového vína.


Datum konání: 1.3.2017  9:30 – 16:00

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář, který se…


24.2.2017

Opakované odhalení neošetřených palet při vývozu do USA může vést k jejich automatickému odmítnutí

Dřevěné obaly používané k vývozu zboží do USA jsou stále pod drobnohledem. Jak jsme již informovali prostřednictvím tiskové zprávy (10. 2. 2017), vývozci zboží do USA se potýkají s problémy ze strany kontrolních orgánů USA, které zásilky vracejí s odůvodněním, že nesplňují dovozní fytosanitární požadavky USA. Týká se zejména zásilek pro automobilový průmysl.


zobrazit po