přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Další akcí, kterou připravujeme je odborný seminář
INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN
1. 3. 2017 - PRAHA, MZe, místnost č. 400

IOR Obilniny

Srdečně zveme!

 

Přílohy


zobrazit po
2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení reziduálních analýz, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 390 KB)


1.12.2016

Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2016

Tisková zpráva – Dne 30. 11. 2016 proběhla v Lysicích tradiční degustace odrůd jablek, která se opět setkala s velkým zájmem hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru. Hodnoceno bylo 46 odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR.


30.11.2016

Spolupráce rostlinolékařů ÚKZÚZ s polskými kolegy

Ve dnech 29. - 30. 11. probíhá v prostorách ÚKZÚZ v Opavě bilaterální setkání polských a českých rostlinolékařů. Smyslem setkání je vzájemná výměna zkušeností a přístupu při práci v terénu, a to jak při provádění kontrol, tak také odborných činností.


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení inspekce dovozu a vývozu, pracoviště Praha, Odbor dovozu a vývozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 471 KB)


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada / inspektor specialista, Oddělení inspekce dovozu a vývozu, pracoviště Litoměřice, Odbor dovozu a vývozu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 385 KB)


29.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Hlavní pokusník, na Zkušební stanici Čáslav, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 389 KB)


28.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/inspektor - specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, Odbor kontroly zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


25.11.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/ Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Znojmo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 475 KB)


24.11.2016

ÚKZÚZ zahájil vydávání potvrzení o výměrách ovocných kultur pro žádosti o dotace související s jarními mrazy

Tisková zpráva – ÚKZÚZ, Oddělení trvalých kultur přijímá žádosti o potvrzení za účelem prokázání výměr pro potřeby žádosti o podporu v rámci dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“.

zobrazit po