přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Další akcí, kterou připravujeme je odborný seminář
INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ OBILNIN
1. 3. 2017 - PRAHA, MZe, místnost č. 400

IOR Obilniny

Srdečně zveme!

 

Přílohy


zobrazit po
12.12.2016

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.11. - 30.11.2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 529 KB)


9.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Vrchní referent (pokusník) na Zkušební stanici Věrovany, Odbor provozní a zkušební PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 383 KB)


8.12.2016

Zápis z jednání Komise pro SDO brambor pro výrobu škrobu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor pro výrobu škrobu ze dne 23.11.2016 konaného na VÚB Havlíčkův Brod


8.12.2016

Kukuřice 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2016 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2016


8.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Správce informačních a komunikačních technologií, Oddělení ICT, Odbor informatiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 386 KB)


7.12.2016

Certifikace produkce chmele 2016

Certifikace produkce chmele zahrnuje označování a ověřování produkce chmele


6.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/ Inspektor v Oddělení rostlinolékařské inspekce Planá nad Lužnicí, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 474 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada /Metodik, Oddělení hnojiv, Sekce zemědělských vstupů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 469 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň, Odbor rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 470 KB)


2.12.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/personalista, Oddělení personální a mzdové, Kancelář ústavu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)

zobrazit po