přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 

 

XF
Aktuální informace

 30. 5. 2017, v BRNĚ

 

Dřevený obalový materiál 2017

11. 5. 2017 v BRNĚ
8. 6. 2017 v PRAZE

  

Přílohy


zobrazit po
14.3.2017

Smlouva o spolupráci - odborná způsobilost pro nakládání s přípravky DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 19 KB)

Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Smlouvu zasílejte na adresu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Ztracená 1099, 161 00 Praha 6.


14.3.2017

Žito ozimé - zelená hmota PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 519 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


14.3.2017

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 507 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


14.3.2017

Pšenice jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 993 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


13.3.2017

Informace o změně kritérií pro vylučování přípravku na ochranu rostlin z ochranného pásma II. stupně podzemních vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 315 KB)


13.3.2017

Výsledky monitoringu dodržování zásad IOR v roce 2016

Výsledky monitoringu dodržování zásad IOR v roce 2016


10.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada/Přírodovědný analytik - diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Odbor NRL Brno, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


8.3.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný referent, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby, pracoviště Praha Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 504 KB)


7.3.2017

Ječmen jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 942 KB)

Popisy nově registrovaných odrůd


7.3.2017

Výsledky analýz vzorků krmiv za únor 2017 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 50 KB)

zobrazit po