přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým

organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 odborný seminář
Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů 

12. 11. 2019
PRAHA

...

ÚKZÚZ zastavuje příjem externích zakázek na laboratorní rozbory
více

  

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 12.11.2019  10:00 – 13:30

Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů

Srdečně Vás zveme na odborný seminář Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných…


21.10.2019

Hrách PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


17.10.2019

Pracovní příležitosti

NOVĚ přidány nabídky na pracovní místa


11.10.2019

Výsledky analýz vzorků krmiv za září 2019 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 278 KB)


8.10.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–bakteriolog, Oddělení diagnostická laboratoř Olomouc, Odbor diagnostiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)


8.10.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/Rada – Rozpočtář, Oddělení majetkové správy Havlíčkův Brod, Odbor majetkové správy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 291 KB)


8.10.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Specialista EU, Oddělení koordinace kontrol a certifikace, Odbor osiv a sadby PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 301 KB)


8.10.2019

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1. 8. - 31. 8. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 557 KB)


8.10.2019

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1. 9. - 30. 9. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 909 KB)


5.10.2019

Aktuální informace k výskytu hraboše polního

Problémy s přemnoženými hraboši pokračují i v podzimním období.

zobrazit po