přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER
 

 

Konference 25 let monitoringu půd
 

 

 

Přílohy


zobrazit po
21.10.2016

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XV, číslo 7 - Seznnam chráněných odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)21.10.2016

Řepka jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Předběžné výsledky zkoušení odrůd.


21.10.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent/Vrchní referent (pokusník), Pracoviště podpory integrované ochrany, Oddělení diagnostické laboratoře Olomouc, Odbor diagnostiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 390 KB)


Datum konání: 20.10.2016  9:00 – 23.10.2016  17:00

FLORA OLOMOUC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě FLORA OLOMOUC 2016 – podzimní etapa.


18.10.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení NRL Praha, Národní referenční laboratoř PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


17.10.2016

Pšenice setá jarní - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 345 KB)

Výnosy pokusů pro SDO ze sklizňového roku 2016.


14.10.2016

Experti v oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin se sešli v Brně

Tisková zpráva – Ve dnech 10. - 11. října 2016 se uskutečnilo XX. zasedání CEUREG Forum (Central and East Europe Regulatory Authorities for Pesticides Regulation Forum) v Brně. Hostitelským státem výročního 20. zasedání byla Česká republika a celou akci zajišťoval ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin.


Datum konání: 13.10.2016  9:00 – 13:00

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL a jeho použití v mezinárodním obchodu - odborný seminář

Zveme Vás na navazující seminář na téma Dřevěný obalový materiál Cílem…


13.10.2016

Porovnání různých dávek hnojiva Rošťák - 2011 - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závěrečná zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za roky 2011-2015 Účelem pokusu bylo posoudit, do jaké míry se případná zvýšená zátěž PAH a těžkých kovů z hnojiva Rošťák může projevit na zátěži pěstovaných rostlin.

zobrazit po