přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová eroze v LPIS od 1.7.2018

21.8.2017

V souvislosti s připravovanou změnou řešení erozní ohroženosti v ČR a s tím související úpravou standardu DZES 5 byly v LPIS implementovány dále popsané úpravy (v interním LPIS a iLPIS pro farmáře). Předpokládaná účinnost změn je plánovaná na 1. 7. 2018. Nová eroze bude závazná pro osevy založené od 1. 7. 2018. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

V únoru a dubnu 2017 byly do LPIS implementovány úpravy popsané v předchozím článku, který je dostupný na uvedeném odkazu.

Tyto úpravy spočívaly v tom, že každý DPB podle přípustné míry erozní ohroženosti je klasifikován do jedné ze tří kategorií:

  • Neohrožená (zelená)
  • Mírně erozně ohrožený (žlutá)
  • Silně erozně ohrožený (červená)

Základním principem nového řešení je zákaz pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí na erozně ohrožených plodin na erozně ohrožených DPB bez toho, aniž by došlo ke snížení souvislé plochy pěstované plodiny pod 2 ha anebo dodržení půdoochranných technologií. Za tímto účelem byly do LPIS připraveny nástroje, které z hlediska erozní ohroženosti klasifikují na výše uvedené tři skupiny i doposud hojně rozšířené Zemědělské parcely a dále pro účely příprav agrotechnického rozdělení DPB na více plodin je nově umožněno kreslit pracovní zákresy typu vnitřní a vnější erozní pozemek.

Nápočet eroze na zemědělské parcely

V případě, že v LPIS na Portálu farmáře máte zakreslené vnitřní hranice zemědělských parcel, pak je nově prováděn nápočet i na tyto zemědělské parcely, přičemž erozní ohroženost zemědělské parcely nemůže být přísnější než celého DPB.

V LPIS si tímto způsobem můžete ověřit, že vámi navrhované rozdělení na zemědělské parcely bude optimální vzhledem k novému znění DZES 5.

Příklad: Celý DPB podle výpočtu vychází jako SEO (silně erozně ohrožený). DPB je možné rozdělit na více zemědělských parcel, že většina výměry DPB bude NEO (erozně neohrožená).

Přehled zemědělských parcel subjektu s napočtenou Novou erozí

Obr. 1) Přehled zemědělských parcel subjektu s napočtenou Novou erozí.

Detail zemědělské parcely a samostatné okno Nová eroze s nápočtem zdrojových údajů

Obr. 2) Detail zemědělské parcely a samostatné okno Nová eroze s nápočtem zdrojových údajů.

Erozní pozemky

Pro účely přípravy optimálního rozdělení DPB vzhledem k erozní ohroženosti na více částí s různými pěstovanými plodinami byly vytvořeny dva nové typy zákresů:

  • Vnitřní erozní pozemky: mohou se nacházet pouze uvnitř DPB
  • Vnější erozní pozemky: mohou se nacházet uvnitř plochy, která sjednocuje DPB a půdní blok. Mohou se tedy např. nacházet současně na dvou DPB nebo na DPB a zbytkové ploše.

Erozní pozemky se chovají v LPIS jako pracovní zákresy, tj. je možné je libovolně vytvářet a rušit (jsou přímo určené pro „experimentování“), na rozdíl od zemědělských parcel na ně nelze aplikovat osevní postup, ani nevstupují do žádných evidencí. Z důvodu změny zdrojové vrstvy pro Novou erozi mohou některé DPB, které byly erozně neohrožené, být považovány za erozně ohrožené. Doporučujeme Vám zkontrolovat si v informativním tisku č. 12 Nová erozní ohroženost kategorie erozní ohroženosti DPB. V případě, že DPB je nově zařazen do kategorie SEO nebo MEO, tak ve většině případů je možné vhodným rozdělením DPB na více částí docílit, že část DPB bude hodnocena jako erozně neohrožená.

Příklad DPB, který je jako celek mírně erozně ohrožený.

Obr. 3) Příklad DPB, který je jako celek mírně erozně ohrožený.

Návrh na rozdělení DPB na dva erozní pozemky

Obr. 4) Návrh na rozdělení DPB na dva erozní pozemky.

Detail testovacích erozních pozemků, z nichž jeden je erozně neohrožený a druhý (výměrově menší) je mírně erozně ohrožený

Obr. 5) Detail testovacích erozních pozemků, z nichž jeden je erozně neohrožený a druhý (výměrově menší) je mírně erozně ohrožený.

Erozně neohrožený pozemek - textová část

Obr. 6) Erozně neohrožený pozemek - textová část.

Mírně erozně ohrožený pozemek - textová část

 Obr.7)  Mírně erozně ohrožený pozemek - textová část.

Úprava stromečku vrstev

Uzel mapových vrstev Životní prostředí – Eroze je rozdělen do tří částí:

1) Eroze do 30. 6. 2018:  Aktuálně závazná vrstva pro plnění standardu

DZES 5. Vrstva je závazná pro osevy založené do 30. 6. 2018.

2) Ostatní podkladová data: Zahrnuje mj. vrstvu Monitoringu eroze nebo potenciální podkladové vrstvy eroze.

3) Eroze od 1. 7. 2018: Obsahuje vrstvy pro Novou erozní ohroženost, jejíž plánovaná závaznost je pro osevy založené od 1. 7. 2018.

Podrobnější popis a návody najdete v uživatelské příručce iLPIS v kapitole 6.13 Eroze

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem