Stájový registr

Obsah

Spuštění mobilní verze SR
Dostupné funkčnosti mobilní verze SR
Vyhledávání
Detail zvířete
Pohyby zvířete
Potomci zvířete

Spuštění mobilní verze SR je možné přímým odkazem nebo z PF. Přímý odkaz je https://eagri.cz/ssl/app/MobilniRegistr/. Spuštění z PF je možné po přihlášení do subportálu Portál farmáře na eagri.cz a následně ze sekce IZR. Zde se zobrazí odkaz na spuštění aplikace. Pro přihlášení se používají stejné přihlašovací údaje jako do eagri.cz. Tedy login ve formátu 99xx [1] nebo 98xx [2].


Po vstupu do mobilní verze SR (stájového registru) se zobrazí úvodní obrazovka, kde se zobrazí dostupné SR pro přihlášeného uživatele. Pro další práci se SR je nutné vybrat konkrétní stájový registr.
[1] Účty 99xx přiděluje na základě žádosti SZIF nebo MZe Informace ke zřízení přístupu do PF.

[2] Účty 98xx si přiděluji správce organizace ve vlastní režii. Podmínkou je vytvoření správce organizace a přepnutí organizace do manuálního režimu Informace k organizaci účtů 98xx.