Detail zvířete

Stisknutí zelené ikonky i u zvířete se zobrazí detail, který obsahuje základní položky:

Další údaje jako jsou pohyby nebo potomci je možné u daného zvířete zjistit použitím tlačítek Pohyby a Potomci.

Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru

Obrázek 5. Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru


Mobilní registr zobrazí základní údaje o všech pohybech zvířete. Další údaje týkající se konkrétního pohybu je možné zobrazit použitím ikonky +.


Pokud zvíře ještě není matkou, zobrazí se prázdný seznam s potomky. V opačném případě jsou v seznamu vidět informace o potomcích konkrétního zvířete (známka, pohlaví, datum narození, datum vyřazení, plemeno, hospodářství narození.).