Pohyby – vytváření a zrušení

Obsah

Vytváření pohybu
Obecný postup evidence pohybů a událostí v SR
Evidence pohybů v SR – příprava hlášení
Vygenerování hlášení a odeslání do ÚE
Příklad nahlášení prodeje zvířete
Rušení pohybů (oprava)
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru
Oprava pohybu neodeslaného do ÚE
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru

K evidenci pohybů použiji záložku Registr – nepárové pohyby typu narození, přesun zvířat mezi vlastními stájemi + vždy odsud párové pohyby, pokud není zvíře již nahlášeno někým druhým.