IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

Uživatelská příručka použití aplikace

Přehled revizí
Revize 1.00červen 2018PK
Vytvoření příručky

Obsah

Základní informace o mobilní verzi stájovém registru v IZR
Seznam zkratek
Stájový registr
Spuštění mobilní verze SR
Dostupné funkčnosti mobilní verze SR
Vyhledávání
Detail zvířete
Pohyby zvířete
Potomci zvířete
Pohyby – vytváření a zrušení
Vytváření pohybu
Obecný postup evidence pohybů a událostí v SR
Evidence pohybů v SR – příprava hlášení
Vygenerování hlášení a odeslání do ÚE
Příklad nahlášení prodeje zvířete
Rušení pohybů (oprava)
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru
Oprava pohybu neodeslaného do ÚE
Oprava pohybu odeslaného do ÚE z prostředí stájového registru
Menu

Seznam obrázků

1. Spuštění mobilní verze stájového registru z eagri.cz po přihlášení účtem, který může ke SR přistupovat.
2. Úvodní obrazovka mobilní verze stájového registru
3. Rozložení obrazovky mobilní verze SR
4. Vyhledávání v mobilní verzi stájového registru
5. Zobrazení detailu zvířete v mobilní verzi stájového registru
6. Zobrazení pohybů zvířete v mobilní verzi stájového registru
7. Potomci zvířete v mobilní verzi stájového registru
8. Postup evidence pohybů v mobilní verzi SR
9. Výmaz připraveného pohybu před odesláním do ÚE
10. Odeslání hlášení do ústřední evidence (ÚE)
11. Ukázka hlášení prodeje zvířete - výběr zvířete
12. Ukázka hlášení prodeje zvířete - zápis údajů k odsunu
13. Odeslání hlášení do ÚE
14. Stav odeslaného hlášení - Odesláno
15. Oprava pohybu připraveného k odeslání do ÚE
16. Oprava pohybu odeslaného do ÚE
17. Záložka menu v mobilní verze SR

Seznam tabulek

1. Seznam zkratek