Seznam zkratek

Tabulka 1. Seznam zkratek

ČMSCHČeskomoravská společnost chovatelů, a.s. - pověřená osoba ze strany MZe
IČO/IČIdentifikační číslo
IS MZeInformační systém MZe
IZRIntegrovaný zemědělský registr
MZeMinisterstvo zemědělství
PFPortál farmáře MZe.
SRStájový registr
ÚEÚstřední evidence zvířat - provozuje ČMSCH