Základní informace o mobilní verzi stájovém registru v IZR

Systém IZR umožňuje přistupovat chovatelům k evidenci stájového registru prostřednictvím mobilního webového prohlížeče. Mobilní verze stájového registru je zjednodušenou verzí stájového registru, zachovává shodný náhled na zobrazovaná data a shodné postupy zadávání změn jako při práci v klasickém SR. Základní výhodou aplikace je optimalizace pro obrazovku mobilního zařízení a omezená nabídka funkcí, která zajišťuje lepší odezvy aplikace. Oproti klasickému SR zobrazuje méně dat a počet záložek je oproti SR zredukován na:

Mobilní registr je přístupný pouze uživatelům, kteří mají standardně založený elektronický stájový registr na Portálu farmáře (PF). V mobilní verzi jsou uživateli dostupné stájové registry pouze těch druhů hospodářských zvířat, pro které má subjekt založený elektronický stájový registr na Portálu farmáře.

Založení nového stájového registru je nutné provést přes klasické IZR.

Každému chovateli se v mobilním registru zobrazí data za všechny provozovny a stáje, pro které má subjekt založený stájový registr na PF.

Tato odlehčená verze stájového registru pro mobilní zařízení (webové prohlížeče v mobilním zařízení) obsahuje stájový registr pouze pro:

Pokud uživatel potřebuje změnit partnery (např. pro přesun na jatky) nebo stáje, tak je potřeba, aby se přihlásil do klasického IZR. Tato data mobilní verze SR pouze přebírá a neumožňuje je editovat.

Úkony v ostatních stájových registrech je nutné provádět ve standardním IZR.