přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O portálu eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz  bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře) a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Mezi přínosy nového webového portálu eAGRI mimo jiné patří:

  • Centrální vyhledávání informací ve všech podřízených webech
  • Stejná logika prezentace informací a ovládacích prvků
  • Trvale aktualizovaná databáze právních předpisů v konsolidovaných zněních
  • Seskupení všech formulářů na jedno místo, jejich provázání s příslušnými metodickými pokyny a právními předpisy.
  • Zpřehlednění prezentovaných informací rozdělením portálu na tématické sekce

Z hlediska obsahového je portál eAGRI tématicky členěn na 13 subportálů: Ministerstvo zemědělství, Portál farmáře, Zemědělství, Lesy, Poradenství a výzkum, Venkov, Životní prostředí, Dotace, Potraviny, Voda, Ochrana zvířat, Půda a Vinařský zákon.