přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úplné znění
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Typ předpisu: Zákon
Číslo předpisu: 16/1997 Sb.
Datum schválení: 22.1.1997
Datum účinnosti: 1.4.1997
Zdroj: Sbírka zákonů
Částka: 4/1997
Ze dne: 24.2.1997
Strana: 68

Obsah - 16/1997 Sb. (Aktuální znění)


Stáhnout celý text

Tento předpis byl novelizován následujícími předpisy