Odstavec předpisu 32/2022 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 32/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 234/2019 Sb., nařízení vlády č. 64/2020 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 a v § 5 odst. 4 se číslo "2021" nahrazuje číslem "2023".
2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova "24 měsíců" nahrazují slovy "lhůta pro zalesnění podle lesního zákona 3) ".
3. V příloze č. 1 části A. se řádky nahrazují řádky
"
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub letní/DB      I 19, 25, 45                                 I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)         I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub zimní/DBZ     I 25,45                                   I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)             I     8      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
                                                              " 
nahrazují řádky
"
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub letní/DB      I 19, 25, 45                                 I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)         I     9      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I Dub zimní/DBZ     I 25,45                                   I     10     I
I            I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
I            I 01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)             I     9      I
I------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------------I
                                                              ". 
4. V příloze č. 2 části A. bodě IV. písm. c) se slova "vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa" nahrazují slovy "vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.