Odstavec předpisu 567/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 567/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., nařízení vlády č. 292/2018 Sb. a nařízení vlády č. 31/2020 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Znění požadavku se slova "170 kg N/ha/rok" nahrazují slovy "170 kg N/ha/hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti,".
2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Znění požadavku se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 9 sloupec Znění požadavku zní: "Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů nebo zakázaných látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necílovými zvířaty nebo křížové kontaminace jiných krmiv?".
4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 2 ve sloupci Znění požadavku se slova "k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji o" nahrazují slovy "v souladu s účelem jeho povoleného".
5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "odst. 8" nahrazuje textem "odst. 7" a slova "§ 3 až 5" se nahrazují slovy "§ 3 až 5a".
6. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadové číslo požadavku 9 zní:
"
I-------I-----------I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I 4   I 9     I Rozsah  I Malý      I Kontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmivá o    I
I    I      I      I         I hmotnosti do 1 tuny včetně.                 I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I Kontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmivá o    I
I    I      I      I         I hmotnosti od 1 tuny do 10 tun včetně.            I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velký      I Kontaminací jsou ohrožena nevhodně skladovaná krmivá o    I
I    I      I      I         I hmotnosti nad 10 tun.                    I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Závažnost I Malá      I Skladovací podmínky provozu nezabraňují kontaminaci krmivá  I
I    I      I      I         I chemickými nebo zakázanými látkami nebo odpady.       I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I Ve skladu krmiv se vyskytuje krmivo kontaminované chemickými I
I    I      I      I         I nebo zakázanými látkami nebo odpady.             I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velká      I V systému distribuce krmiv zvířatům je přítomno krmivo    I
I    I      I      I         I kontaminované chemickými nebo zakázanými látkami nebo odpady I
I    I      I      I         I anebo je necílovým zvířatům k dispozici medikované krmivo.  I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                   I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                  I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                             I
I    I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                               I
I-------I-----------I-----------------------------I--------------------------------------------------------------I
                                                        ".
7. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadové číslo požadavku 2 zní:
"
I-------I-----------I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I 10  I 2     I Rozsah  I Malý      I Počet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného   I
I    I      I      I         I použití je 1.                        I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I Počet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného   I
I    I      I      I         I použití je 2 až 4.                      I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velký      I Počet přípravků použitých v rozporu s účelem povoleného   I
I    I      I      I         I použití je 5 a více.                     I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Závažnost I Malá      I Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu do 10 %  I
I    I      I      I         I výměry obhospodařované plochy plodiny včetně.        I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Střední     I Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu od 10 do I
I    I      I      I         I 50 % výměry obhospodařované plochy plodiny včetně nebo nebyl I
I    I      I      I         I dodržen povolený účel použití přípravku.           I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Velká      I Povolené užití přípravku nebylo dodrženo v rozsahu nad 50 % I
I    I      I      I         I výměry obhospodařované plochy plodiny.            I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                   I
I    I      I      I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                  I
I    I      I-----------I-----------------I--------------------------------------------------------------I
I    I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                             I
I    I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                               I
I-------I-----------I-----------------------------I--------------------------------------------------------------I
                                                        ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.