Odstavec předpisu 566/2020 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 566/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Čl.III

Čl.III
Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb., nařízení vlády č. 269/2006 Sb. a nařízení vlády č. 50/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:
"c) složení výrobku, způsobu a velikosti balení.".
2. V příloze č. 1 skupině A bodě 3 se slova "balení po 250 g (spotřebitelské balení)" nahrazují slovy "ve spotřebitelském balení do 250 g včetně".
3. V příloze č. 1 skupině A bodě 4 se za slovo "Máslo" vkládají slova "v blocích" a slova "25 kg (výrobní balení - bloky)" se nahrazují slovy "10 až 25 kg včetně".
4. V příloze č. 1 se na konci skupiny A doplňují body 8 až 10, které znějí:
"8. Smetana s obsahem tuku alespoň 30 %.
9. Směs sušeného mléka nebo syrovátky a rostlinného tuku.
10. Konzumní mléko (UHT) s obsahem tuku 1,5 % v balení tetrapak o objemu 1 l.".
5. V příloze č. 1 skupině B bodě 4 se slova "Moravský bochník" zrušují a text "45 %" se nahrazuje slovy "minimálně 40 %".
6. V příloze č. 1 skupině B bod 5 zní:
"5. Sýr gouda s obsahem tuku v sušině minimálně 40 % hmotnostních.".
7. V příloze č. 1 se na konci skupiny B doplňuje bod č. 7, který zní:
"7. Sýr mozzarella.".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.