Odstavec předpisu 299/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 299/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb. a vyhlášky č. 334/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum.".
2. V příloze č. 1, části III, oddílu 2 pododdíl 3 zní:
"Pododdíl 3
                                              Tabulka 3.2b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Nejmenší vzdálenost od cizího
        Druh              Kategorie         prášícího zdroje stejného nebo
                                    příbuzného druhu v metrech
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kukuřice               všechny kategorie a generace          200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
čirok, čirok súdánská tráva,          SE, E                400
                  -------------------------------------------------------------------
čirok x čirok súdánská tráva           C                 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimální vzdálenosti uvedené v tabulce 3.2b nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského [(Sorghum halepense (L.)] nebo čiroku súdánská tráva [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí následující ustanovení:
a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva);
b) množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva).".
Vysvětlivky č. 14 a 15 se zrušují.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.