Odstavec předpisu 316/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 316/2017 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 3

§ 3
Poskytování informací
(1) Výrobce cukru z cukrové řepy nebo ze surového třtinového cukru poskytuje Fondu informace o
a) váženém průměru prodejní ceny cukru za měsíc a o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,
b) váženém průměru prodejní ceny cukru z krátkodobých smluv v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne probíhajícího měsíce,
c) zásobách cukru za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,
d) odhadu výroby cukru za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
e) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
f) datu zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v probíhajícím hospodářském roce; informaci podává do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
g) celkovém množství vyrobeného cukru a celkovém množství vyrobené melasy za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku,
h) množství zpracovaného surového třtinového cukru za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku,
i) skutečné cukernatosti zpracované cukrové řepy; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku, a
j) celkovém množství prodaného cukru za hospodářský rok, rozděleném na množství cukru prodaného maloobchodníkům, množství cukru prodaného ke zpracování v potravinářském průmyslu a množství cukru prodaného ke zpracování v ostatním průmyslu, s výjimkou výroby bioethanolu; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.
(2) Výrobce cukru z cukrové řepy dále poskytuje Fondu informace o
a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
b) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro následující hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku,
c) odhadu dodaného množství cukrové řepy pro následující hospodářský rok, včetně seznamu pěstitelů, se kterými má výrobce cukru z cukrové řepy uzavřenou smlouvu o dodání; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku, a
d) váženém průměru nákupní ceny cukrové řepy za hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna následujícího hospodářského roku.
(3) Výrobce bioethanolu poskytuje Fondu informace o
a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
b) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,
c) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro následující hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku, a
d) celkovém množství vyrobeného bioethanolu za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.
(4) Výrobce isoglukózy poskytuje Fondu informace o
a) objemu vlastní výroby isoglukózy za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,
b) zásobách isoglukózy na konci hospodářského roku; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku, a
c) váženém průměru prodejní ceny isoglukózy za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.
(5) Výrobce cukru z cukrové řepy anebo ze surového třtinového cukru, výrobce bioethanolu nebo výrobce isoglukózy poskytuje informace podle odstavců 1 až 4 na formulářích vydaných Fondem.
(6) Smluvní strany mezioborové dohody poskytují Fondu stejnopis nebo kopii
a) uzavřené mezioborové dohody podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) do konce srpna každého hospodářského roku, ke kterému se mezioborová dohoda vztahuje, a
b) uzavřené smlouvy obsahující ustanovení o sdílení hodnoty smluvních stran mezioborové dohody do konce srpna každého hospodářského roku, ke kterému se smlouva vztahuje.
2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.