Odstavec předpisu 19/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 19/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy").".
2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin" nahrazují slovy " , cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin".
3. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "dílu půdního bloku" zrušují a slova "plochy zalesněného dílu půdního bloku" se nahrazují slovy "zalesněné plochy".
4. V nadpisu přílohy č. 1 se slova "jejich vhodná stanoviště" nahrazují slovy "příslušné cílové hospodářské soubory" a v části A nadpisu druhého sloupce se slova "Vhodná stanoviště - cílové hospodářské soubory" nahrazují slovy "Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště".
5. V příloze č. 2 části A oddílu IV. písm. a) se slova "počty a plochy jednotlivých druhů dřevin" nahrazují slovy "cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.