Odstavec předpisu 18/2017 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 18/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 se slova "o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském" nahrazují slovy "č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů".
2. V § 15 odst. 2 písm. b) úvodní část ustanovení zní: "uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba".
3. V § 15 odst. 2 písm. b) bodě 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
4. V § 15 odst. 2 písm. c) a v § 15 odst. 3 písm. b) se slova "daném dílu" nahrazují slovy "produkční ploše dílu".
5. V § 15 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) uvede v žádosti o dotaci pouze produkční plochu dílu půdního bloku včetně výměry, na které se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar produkční plochy, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,".
6. V § 15 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 17 písm. e) se slova "nebo keře" zrušují.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.