Odstavec předpisu 365/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 365/2016 Sb., o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
§ 9

§ 9
Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic a snížení sazby mimořádné podpory
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 4 odst. 1 doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic Fondu po lhůtě stanovené v § 2 odst. 4, tuto žádost zamítne.
(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci je ke dni 30. září 2016 vedeno na žadatele podle § 4 odst. 1 méně než 3 prasnice, žádost o poskytnutí mimořádné podpory zamítne.
(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 4 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je vyšší než počet uvedený v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše mimořádné podpory na chov prasnic počet uvedený v ústřední evidenci.
(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic vedených na žadatele podle § 4 odst. 1 ke dni 30. září 2016 je nižší než počet uvedený v ústřední evidenci, mimořádnou podporu odpovídajícím způsobem sníží.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.