Odstavec předpisu 341/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 341/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III

Čl.III
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto:
1. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 53 zní:
"§ 11b
Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2016/2017
(1) Podpora51) na opatření provedená v období od 1. července 2016 do 30. června 2017 pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie52) a produkované na území České republiky.
(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2017 na formuláři vydaném Fondem.
(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2017 na formuláři vydaném Fondem.
(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3 000 tun53), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.
51) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny.
52) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.
53) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.".
2. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory pro opatření podle § 11b provedené v období od 1. července 2016 do 30. června 2017
I----------------------I----------I-------------------------I-------------------------I
I   Druh ovoce /   I Průměrné I  Sklízení nezralého  I  Stahovaní z trhu   I
I    zeleniny    I výnosy I ovoce a zeleniny nebo I   s jiným určením   I
I           I (t/ha) I  jejich nesklízení  I     produktů    I
I           I     I------------I------------I------------I------------I
I           I     I Členové  I Nečlenové I Členové  I Nečlenové I
I           I     I organizací I      I organizace I      I
I           I     I producentů I      I producentů I      I
I           I     I------------I------------I------------I------------I
I           I     I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I
I           I     I   EU   I   EU   I   EU   I   EU   I
I           I     I  (75 %)  I  (50 %)  I  (75 %)  I  (50 %)  I
I           I     I  EUR/ha  I  EUR/ha  I  EUR/t  I  EUR/t  I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Jablka    I  20,41 I  1 821,29 I  1 214,19 I   99,15 I   66,10 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Hrušky    I  14,69 I  1 576,60 I  1 051,07 I   119,25 I   79,50 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Rajčata    I  41,00 I  5 064,53 I  3 376,35 I   137,25 I   91,50 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Mrkev     I  39,00 I  2 248,16 I  1 498,77 I   64,05 I   42,70 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I     Zelí     I  57,00 I  1 492,83 I   995,22 I   29,10 I   19,40 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I  Sladká paprika  I  40,00 I  8 100,00 I  5 400,00 I   225,00 I   150,00 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I Květák a brokolice I  16,00 I  1 136,16 I   757,44 I   78,90 I   52,60 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I  Okurky salátové  I  36,00 I  3 888,00 I  2 592,00 I   120,00 I   80,00 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I Okurky nakládačky  I  42,00 I  4 536,00 I  3 024,00 I   120,00 I   80,00 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Švestky    I   4,99 I   687,12 I   458,08 I   153,00 I   102,00 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I Maliny, ostružiny, I   2,98 I   170,98 I   113,99 I   63,75 I   42,50 I
I  moruše, rybízy,  I     I      I      I      I      I
I angrešty, borůvky a I     I      I      I      I      I
I    brusinky    I     I      I      I      I      I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I Broskve a nektarinky I   3,25 I   590,12 I   393,41 I   201,75 I   134,50 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
I    Třešně    I   2,85 I   617,33 I   411,55 I   240,68 I   160,45 I
I----------------------I----------I------------I------------I------------I------------I
                                           ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.