Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 4

§ 4
Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů
(1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů každoročně oznamují do 31. ledna kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení organizací producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce.
(2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů vedou odděleně evidenci pro každé příslušné odvětví uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení.
(3) Dokumenty související s uznáním žadatele za organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů s vybranými zemědělskými produkty podle § 2 odst. 2 a 4, § 3 odst. 2 a podle odstavce 1 musí uznaná organizace producentů a uznané sdružení producentů uchovávat nejméně po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém byly dané dokumenty vyhotoveny.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.