Odstavec předpisu 236/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 236/2016 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.VI

Čl.VI
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 3 se text "§ 7 odst. 5" nahrazuje textem "§ 7 odst. 11".
2. V příloze č. 1 části A. bodě I. 2. se text "§ 11 odst. 2" nahrazuje textem "§ 11 odst. 1".
3. V příloze č. 1 části A. bodě I. 3. se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 12".
4. V příloze č. 1 části A. bodě I. 4. se text "§ 7 odst. 8" nahrazuje textem "§ 7 odst. 14".
5. V příloze č. 1 části A. bod 5 zní:
"5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: "Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití?",".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.