Odstavec předpisu 327/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III

Čl. III
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb. a nařízení vlády č. 179/2015 Sb., se mění takto:
1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 47 až 50 zní:
㤠11a
Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření
(1) Podpora47) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie48) a produkované na území České republiky.
(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2016 na formuláři vydaném Fondem.
(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2016 na formuláři vydaném Fondem.
(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3 000 tun50), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.
47) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny, v platném znění.
48) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.
49) Čl. 78 odst. 1 a čl. 85 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
50) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.“.
2. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory
 
I----------------------I----------I-----------------------------------------------I------------------------I
I  Druh ovoce nebo  I Průměrné I  Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo  I  Stahovaní z trhu s  I
I    zeleniny    I výnosy I        jejich nesklízení       I jiným určením produktů I
I           I (t/ha) I-----------------------------------I-----------I------------I-----------I
I           I     I  Členové organizací producentů  I Nečlenové I Členové  I Nečlenové I
I           I     I                  I      I organizace I      I
I           I     I                  I      I producentů I      I
I           I     I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I           I     I Celková I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I Příspěvek I
I           I     I podpora I  EU   I  OP   I  EU   I   EU   I  EU   I
I           I     I EUR/ha  I (75 %)  I (25 %)  I (50 %)  I  (75 %)  I (50 %)  I
I           I     I      I EUR/ha  I EUR/ha  I EUR/ha  I  EUR/t  I  EUR/t  I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I    Jablka    I  15,01 I 1 785,89 I 1 339,42 I  446,47 I  892,94 I   99,15 I   66,10 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I    Hrušky    I  11,42 I 1 634,20 I 1 225,65 I  408,55 I  817,10 I   119,25 I   79,50 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I    Rajčata    I  41,00 I 6 752,70 I 5 064,53 I 1 688,18 I 3 376,35 I   137,25 I   91,50 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Mrkev nebo karotka I  39,00 I 2 997,54 I 2 248,16 I  749,39 I 1 498,77 I   64,05 I   42,70 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I     Zelí     I  57,00 I 1 990,44 I 1 492,83 I  497,61 I  995,22 I   29,10 I   19,40 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Paprika zeleninová I  40,00 I 10 800,00 I 8 100,00 I 2 700,00 I 5 400,00 I   225,00 I  150,00 I
I  (sladká paprika)  I     I      I      I      I      I      I      I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Květák a brokolice I  16,00 I 1 514,88 I 1 136,16 I  378,72 I  757,44 I   78,90 I   52,60 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I  Okurky salátové  I  36,00 I 5 184,00 I 3 888,00 I 1 296,00 I 2 592,00 I   120,00 I   80,00 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I    Okurky    I  42,00 I 6 048,00 I 4 536,00 I 1 512,00 I 3 024,00 I   120,00 I   80,00 I
I   nakládačky   I     I      I      I      I      I      I      I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I    Švestky    I   3,93 I  721,55 I  541,16 I  180,39 I  360,77 I   153,00 I  102,00 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Bobuloviny (maliny, I   2,30 I  175,95 I  131,96 I   43,99 I   87,98 I   63,75 I   42,50 I
I ostružiny, moruše, I     I      I      I      I      I      I      I
I  rybízy, angrešt,  I     I      I      I      I      I      I      I
I borůvky, brusinky) I     I      I      I      I      I      I      I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
I Broskve a nektarinky I   3,30 I  798,93 I  599,20 I  199,73 I  399,47 I   201,75 I  134,50 I
I----------------------I----------I-----------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I
".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.