Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Příl.3

Příloha 3
Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice a maximální délka jejich sklizňového cyklu
+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Rychle rostoucí dřevina                          |  Maximální |
|                                      | délka obmýtí |
+----------------------------------------------------------------------------+--------------+
| Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)         |   8 let  |
| Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa Torr. et A.Gray)    |   8 let  |
| Topol vznešený a jeho kříženci (P. × generosa Henry)            |   8 let  |
| Topol kanadský (P. × canadensis Moench)                  |   5 let  |
| Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriére)            |   8 let  |
| Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.)            |   8 let  |
| Topol černý (P. nigra L.)                         |  10 let  |
| Topol osika (P. tremula L.)                        |   8 let  |
| Vrba bílá a její kříženci (S. alba L., S. × rubens Schrank)        |   8 let  |
| Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L.)             |   5 let  |
| Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L. hybrids, S. × smithiana Willd)   |   5 let  |
| Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)                     |   5 let  |
| Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)                   |   8 let  |
| Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Geartn.)                |   8 let  |
| Olše šedá (Alnus incana (L.) Moench)                    |   8 let  |
| Líska obecná (Corylus avellana L.)                     |  10 let  |
+----------------------------------------------------------------------------+--------------+

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.