Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 10

§ 10
Neposkytnutí platby
(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel
a) nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 7 odst. 2, nebo
b) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 7 odst. 2.
(2) Pro neposkytnutí platby podle odstavce 1 se § 9 odst. 2 použije obdobně.
(3) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 1 písm. a).
(4) Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 8, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.
(5) Fond platbu na díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na tomto dílu půdního bloku žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.