Odstavec předpisu 72/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 8

§ 8
Oznámení o převodu obchodního závodu
(1) Dojde-li po podání žádosti o poskytnutí platby k převodu obchodního závodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7), doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.
(2) Jestliže dojde k nesplnění podmínky uvedené v § 7 odst. 2, 3 nebo 4, snížení nebo neposkytnutí platby se neuplatní, pokud nesplnění této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.
7) Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.