Odstavec předpisu 282/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 11

§ 11
Přechodná ustanovení
(1) Poslední měsíční hlášení podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. dubna 2015 za období od 1. do 31. března 2015.
(2) Roční prohlášení za kvótový rok 2014/2015 podle čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, a podle § 11 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. května 2015.
(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, s výjimkou řízení o schválení odběratele, řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(4) Řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle tohoto nařízení. Řízení o schválení odběratele zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle § 2 tohoto nařízení.
(5) Rozhodnutí o schválení odběratele, rozhodnutí o uznání organizace producentů, rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů a rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, vydaná podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.