Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 7

§ 7
Mladý vinohradník a mladý vinař
(1) Mladý vinohradník je žadatel podle § 2 odst. 1, který poprvé získal své první vinice nebo první práva na opětovnou výsadbu vinice anebo povolení pro opětovnou výsadbu, jež byly v registru vinic na něj zapsány v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 3, 4 nebo 4a a současně v den podání žádosti o podporu podle § 3 nebo 4 nedosáhl věku 40 let.
(2) Mladý vinař je žadatel podle § 5 odst. 1, který poprvé podal do registru vinic oznámení o zahájení výroby vína v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 5 a současně v den podání žádosti o podporu podle § 5 nedosáhl věku 40 let.
(3) V případě obchodní korporace musí podmínku nedosažení věku 40 let splňovat fyzická osoba vykonávající nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik. Takovou osobou se rozumí zejména většinový společník20) nebo více fyzických osob splňujících podmínku nedosažení věku 40 let držících dohromady většinový podíl na hlasovacích právech plynoucích z účasti v obchodní korporaci.
(4) Pokud má nad obchodní korporací výhradní nebo společnou kontrolu jiná obchodní korporace se sídlem na území České republiky („kontrolující obchodní korporace“), použijí se podmínky uvedené v odstavci 3 na veškeré fyzické osoby, které mají kontrolu nad touto kontrolující obchodní korporací. Nemá-li kontrolující obchodní korporace společníky, kteří jsou fyzickými osobami splňujícími podmínky uvedené v odstavci 3, preference podle § 6 odst. 9 nebo 11 se nepřipočte.
(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 prokazuje žadatel ke dni podání žádosti.
20) § 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.