Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 4a

§ 4a
Technika zlepšující obhospodařování vinic
(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud
a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 ks na 1 ha osázené plochy vinice a
d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede
a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem38),
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice,
f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a
g) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.
(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede
a) výměru celkové osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené vinice,
b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,
c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a
d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě nebo dosadbě vinice.
11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
12) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
38) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.