Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 4

§ 4
Přesun vinice do svahu
(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud
a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) má průměrnou sklonitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,
d) výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2 500 ks na 1 ha osázené plochy vinice a
e) výsadba nesmí být provedena na stejném dílu půdního bloku, ze kterého pocházejí povolení pro opětovnou výsadbu.
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede
a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c) klučené odrůdy,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo dílu půdního bloku, na který bude vinice přesunuta a
f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.
(3) V případě, že díl půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede
a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a
b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.
(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.
(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede
a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,
b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
c) způsob pěstování nově vysazené vinice a
d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.
4) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
12) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
39) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.