Odstavec předpisu 142/2014 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
§ 3

§ 3
Změna odrůdové skladby vinice
(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud
a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) nová vinice je osázena jinou odrůdou než odrůdou vinice, ze které pochází povolení pro opětovnou výsadbu, a
d) výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 000 ks na 1 ha osázené plochy vinice.
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede
a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,
c) klučené odrůdy,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice a
f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.
(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede
a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a
b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.
(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.
(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede
a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,
b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
c) způsob pěstování nově vysazené vinice a
d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.
4) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
12) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
38) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.