Odstavec předpisu 42/2014 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 42/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete.“.
2. V příloze v bodu 4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely) se slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“.
3. V příloze se za bod 5. Ovocné rody a druhy doplňuje nový bod 6., který včetně nadpisu zní:
„6. Druhy a mezidruhové hybridy pro použití jako podnože zeleninových druhů
Capsicum annuum L. x Capsicum chinense Jacq.      Hybridy vzniklé křížením druhů Capsicum annuum
                            a Capsicum chinense
Cucurbita ficifolia Bouché               Tykev fíkolistá
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata     Hybridy vzniklé křížením druhů Cucurbita maxima
Duchesne                        a Cucurbita moschata
Cucurbita moschata Duchesne              Tykev muškátová
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.          Lagenárie
Sicyos angulatus L.                  Libenka hranatá
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites     Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum
S. Knapp & D.M. Spooner                a Solanum habrochaites
Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifolium L. Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum
                            a Solanum pimpinellifolium
Solanum torvum Sw.                   Lilek“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.