Odstavec předpisu 477/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Příl.2

Příloha 2
Stanovení úspory emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu biokapalin
(1) Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané použitím biokapalin se vypočítají takto:
 
           ÚSPORA = (E
F
- E
B
)/E
F
kde: E
B
= celkové emise skleníkových plynů z biokapaliny a E
F
= celkové emise skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty.
Hodnota E
F
referenční fosilní pohonné hmoty činí:
V případě použití biokapaliny k výrobě elektřiny 91 gCO
2ekv
/MJ.
V případě použití biokapaliny k výrobě tepla 77 gCO
2ekv
/MJ.
V případě použití biokapaliny ke kombinované výrobě 85 gCO
2ekv
/MJ.
(2) Ostatní záležitosti, týkající se způsobu stanovení emisí skleníkových plynů u biokapalin jsou stejné jako u biopaliv a jsou uvedeny v nařízení vlády upravujícím kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.