Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
§ 10

§ 10
Osivo s neukončenou certifikací
[K § 7a odst. 5 zákona]
(1) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje
a) označení certifikačního úřadu a státu,
b) název druhu a název odrůdy, u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů, v případě cukrovky, krmné řepy a zelenin postačuje uvést název druhu českým názvem,
c) označení kategorie a generace,
d) původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení země, která toto osivo uznala,
e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,
f) výměru množitelského porostu,
g) množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,
h) potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce,
i) výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal,
j) pořadové číslo prohlášení o osivu s neukončenou certifikací.
(2) Vzor prohlášení o osivu s neukončenou certifikací je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(3) O osivu s neukončenou certifikací vede dodavatel záznamy ve výrobní evidenci osiv a ve skladové kartě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.