Odstavec předpisu 60/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Příl.3

Příloha 3
Podmínky pěstování chmele
1. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel má v evidenci chmelnici, na níž je evidována některá z následujících aromatických odrůd chmele
a) Žatecký poloraný červeňák (ŽPČ), všechny jeho klony,
b) Sládek,
c) Bor,
d) Premiant,
e) Harmonie,
f) Kazbek,
g) Saaz Late,
h) Bohemie,
i) Saaz special.
2. V případě výsadby chmele v období od 16. května roku předcházejícího podání žádosti do 15. května příslušného kalendářního roku je žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel povinen
a) použít pouze uznanou certifikovanou sadbu chmele ve zdravotní třídě "VT" nebo "VF"30),
b) při kontrole předložit doklady o pořízení uznané certifikované sadby chmele ve zdravotní třídě "VT" nebo "VF" (daňový doklad, výsadbový list a uznávací list30)).
3. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel použije minerální hnojiva v kg čistých živin do množství maximálních dávek, které jsou uvedeny v tabulce č. 1.
4. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele musí použít jen vyjmenované účinné látky uvedené v tabulce č. 2, které jsou obsaženy v pesticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce. Žadatel zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele použije koncentrace použitého přípravku na základě registrovaných dávek.
5. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na chmel při ochraně chmele nepoužije přípravek na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou více než dvakrát po sobě za vegetační období příslušného kalendářního roku k zabezpečení nutného střídání rozdílných přípravků ochrany rostlin. Toto neplatí u přípravků na ochranu rostlin, které je povoleno použít pouze jedenkrát za vegetační období příslušného kalendářního roku.
Tabulka č. 1
Maximální dávky N, P
2
O
5
a K
2
O v minerálních hnojivech (kg čistých živin/ha)
 
+--------+--------+--------+
|  N  | P
2
O
5
| K
2
O | +--------+--------+--------+ | 180 | 200 | 250 | +--------+--------+--------+
Tabulka č. 2
Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v insekticidech, fungicidech a herbicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              insekticidy                    fungicidy                herbicidy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      mšice      sviluška      lalokonosec   dřepčík     plíseň        padlí  
      chmelová     chmelová      libečkový    chmelový    chmelová       chmelové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
účinná   flonicamid    fenpyroximate,   thiamethoxam   thiamethoxam  fosetyl Al,     quinoxyfen,   linuron,
látka    spirotetramat,  hexythiazox,            nebo lambda-  metalaxyl M +    tebucanozole  MCPA nebo
      pymetrozine,   propargite             cyhalothrin,  folpet, fosetyl   nebo      fluazifop
      imidacloprid   nebo abamectin                   Al + oxychlorid   triadimenol   P-butyl     
      nebo                                 Cu, cymoxanil       
      acetamiprid                             + oxychlorid Cu,            
                                         azoxystrobin,      
                                         hydroxid Cu,      
                                         zásaditý síran
                                         Cu  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30) Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.