Odstavec předpisu 378/2010 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Příl.1

Příloha 1
Druhový seznam pěstovaných rostlin, jejichž odrůdy je povinné registrovat
1. Zemědělské druhy (mimo použití pro okrasné účely)
 
1.1. Obilniny
 
Avena nuda L.                    Oves nahý
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)    Oves setý
Avena strigosa Schreb.                Oves hřebílkatý
Hordeum vulgare L.                  Ječmen   
Phalaris canariensis L.               Lesknice kanárská
Secale cereale L.                  Žito
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor      Čirok      
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii    Čirok súdánská tráva  
(Steud.) de Wet ex Davidse 
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x     Čirok x čirok súdánská tráva
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii    hybridy vzniklé křížením poddruhů 
(Steud.) de Wet ex Davidse              Sorghum bicolor subsp. bicolor a  
                           Sorghum bicolor subsp. drummondii          
Triticum aestivum L. subsp. aestivum         Pšenice setá
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van    Pšenice tvrdá 
Slageren     
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.    Pšenice špalda
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus          Tritikale
                           hybridy vzniklé křížením druhů rodu
                           Triticum s druhy rodu Secale
Zea mays L. (partim)                 Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)

                           
1.2. Krmné plodiny                  

1.2.1 Trávy                     

Agrostis canina L.                  Psineček psí
Agrostis capillaris L.                Psineček tenký
Agrostis gigantea Roth                Psineček veliký
Agrostis stolonifera L.               Psineček výběžkatý
Alopecurus pratensis L.               Psárka luční
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl   Ovsík vyvýšený
& C. Presl
Bromus catharticus Vahl               Sveřep samužníkovitý
Bromus sitchensis Trin.               Sveřep sitecký
Dactylis glomerata L.                Srha laločnatá
Festuca arundinacea Schreb.             Kostřava rákosovitá
Festuca filiformis Pourr.              Kostřava vláskovitá
Festuca ovina L.                   Kostřava ovčí
Festuca pratensis Huds.               Kostřava luční
Festuca rubra L.                   Kostřava červená
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.          Kostřava drsnolistá
x Festulolium Asch. & Graebn.            Festulolium
                             hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu
                             Lolium
Lolium multiflorum Lam.               Jílek mnohokvětý
Lolium perenne L.                  Jílek vytrvalý
Lolium x hybridum Hausskn.              Jílek hybridní
Phalaris aquatica L.                 Lesknice vodní
Phleum nodosum L.                  Bojínek hlíznatý
Phleum pratense L.                  Bojínek luční
Poa annua L.                     Lipnice roční
Poa nemoralis L.                   Lipnice hajní
Poa palustris L.                   Lipnice bahenní
Poa pratensis L.                   Lipnice luční
Poa trivialis L.                   Lipnice obecná
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.          Trojštět žlutavý
                           
1.2.2 Luskoviny a jeteloviny             

Galega orientalis Lam.                Jestřabina východní
Lotus corniculatus L.                Štírovník růžkatý
Lupinus albus L.                   Lupina bílá
Lupinus angustifolius L.               Lupina úzkolistá
Lupinus luteus L.                  Lupina žlutá
Medicago lupulina L.                 Tolice dětelová
Medicago sativa L.                  Vojtěška setá
Medicago x varia T. Martyn              Vojtěška proměnlivá
Onobrychis viciifolia Scop.             Vičenec ligrus
Pisum sativum L. (partim)              Hrách polní (včetně pelušky)
Trifolium alexandrinum L.              Jetel alexandrijský
Trifolium hybridum L.                Jetel zvrhlý (švédský)
Trifolium incarnatum L.               Jetel nachový
Trifolium pratense L.                Jetel luční
Trifolium repens L.                 Jetel plazivý
Trifolium resupinatum L.               Jetel zvrácený (perský)
Trigonella foenum-graecum L.             Pískavice řecké seno
Vicia faba L. (partim)                Bob polní
Vicia pannonica Crantz                Vikev panonská
Vicia sativa L.                   Vikev setá
Vicia villosa Roth                  Vikev huňatá
                           
1.2.3. Jiné krmné plodiny              

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.    Tuřín
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.  Kapusta krmná
   var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Phacelia tanacetifolia Benth.            Svazenka vratičolistá
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.      Ředkev olejná
                           
                           
1.3. Olejniny a přadné rostliny           

Brassica juncea (L.) Czernj.             Hořčice sareptská
Brassica napus L. (partim)              Řepka
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch           Hořčice černá
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs    Řepice
Cannabis sativa L.                  Konopí seté
Carthamus tinctorius L.               Světlice barvířská
Carum carvi L.                    Kmín kořenný
Glycine max (L.) Merr.                Sója
Helianthus annuus L.                 Slunečnice
    Linum usitatissimum L.                Len
Papaver somniferum L.                Mák setý
Sinapis alba L.                   Hořčice bílá
                           
                           
1.4. Brambor a jiné okopaniny     
       
Solanum tuberosum L.                 Brambor
Beta vulgaris L. var. altissima Döll         Řepa cukrová
Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.         Řepa krmná
                           
2. Chmel                       

Humulus lupulus L.                  Chmel
                           
                           
3. Réva                       

Vitis L.                       Réva
 
 
4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)
 
Allium cepa L.                                 
- skupina Aggregatum                 Šalotka                 
- skupina Cepa                    Cibule, Echalion         
Allium fistulosum L.                 Cibule sečka           
Allium porrum L.                   Pór                
Allium sativum L.                  Česnek              
Allium schoenoprasum L.               Pažitka              
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.          Kerblík              
Apium graveolens L.                                  
- skupina Celer bulvový               Celer bulvový           
- skupina Celer řapíkatý               Celer řapíkatý          
Asparagus officinalis L.               Chřest              
Beta vulgaris L.                                
- skupina Mangold                  Mangold                 
- skupina Řepa zeleninová              Řepa salátová včetně        
                           "Cheltenham beet"         
 
Brassica oleracea L.                                  
- skupina Brokolice (květáková a výhonková)     Brokolice             
- skupina Kadeřávek                 Kadeřávek             
- skupina Kapusta hlávková              Kapusta hlávková         
- skupina Kapusta listová              Kapusta listová          
- skupina Kapusta růžičková             Kapusta růžičková         
- skupina Kedluben                  Kedluben             
- skupina Květák                   Květák              
- skupina Portugalské zelí              Portugalské zelí         
- skupina Capitata                  Zelí hlávkové bílé a zelí     
                           hlávkové červené         
 
Brassica rapa L.                                    
- skupina Vodnice                  Vodnice              
- skupina Zelí pekingské               Zelí pekingské          
Capsicum annuum L.                  Paprika, chilli          
Cichorium endivia L.                 Endivie              
Cichorium intybus L.                          
- skupina Čekanka listová              Čekanka hlávková                 
- skupina Čekanka pro puky              Čekanka pro puky         
- skupina Čekanka průmyslová             Čekanka kořenová         
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai     Meloun vodní           
Cucumis melo L.                   Meloun cukrový          
Cucumis sativus L.                                   
- skupina Okurka nakládačka             Okurka nakládačka         
- skupina Okurka salátová              Okurka salátová          
Cucurbita maxima Duchesne              Tykev velkoplodá         
Cucurbita pepo L.                  Tykev obecná včetně cukety a patizonu   
 
Cynara cardunculus L.                                  
- skupina Artyčok                  Artyčok                 
- skupina Karda                   Karda               
Daucus carota L.                   Mrkev a mrkev krmná        
Foeniculum vulgare Mill.                                
- skupina Azoricum                  Fenykl              
Lactuca sativa L.                  Salát               
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill                    
- skupina Petržel kořenová              Petržel kořenová         
- skupina Petržel listová              Petržel listová          
Phaseolus coccineus L.                Fazol šarlatový          
Phaseolus vulgaris L.                                 
- skupina Fazol obecný keříčkový           Fazol obecný keříčkový      
- skupina Fazol obecný pnoucí            Fazol obecný pnoucí        
Pisum sativum L.
- skupina Hrách cukrový               Hrách cukrový           
- skupina Hrách dřeňový               Hrách dřeňový           
- skupina Hrách kulatosemenný            Hrách kulatosemenný        
Raphanus sativus L.                               
- skupina Ředkev                   Ředkev                 
- skupina Ředkvička                 Ředkvička             
Rheum rhabarbarum L.                 Reveň               
Scorzonera hispanica L.               Černý kořen            
Solanum lycopersicum L.               Rajče               
Solanum melongena L.                 Lilek vejcoplodý         
Spinacia oleracea L.                 Špenát              
Valerianella locusta (L.) Laterr.          Kozlíček polníček         
Vicia faba L.                    Bob zahradní           
Zea mays L.                              
- skupina Kukuřice cukrová              Kukuřice cukrová                 
- skupina Kukuřice pukancová             Kukuřice pukancová        
 
Všechny hybridy výše uvedených druhů a skupin.
 
5. Ovocné rody a druhy (určené pro produkci ovoce)
 
Castanea sativa Mill.                Kaštanovník jedlý
Citrus L.                      Citrus
Corylus avellana L.                 Líska
Cydonia oblonga Mill.                Kdouloň
Ficus carica L.                   Smokvoň
Fortunella Swingle                  Kumkvat
Fragaria L.                     Jahodník
Juglans regia L.                   Ořešák vlašský
Malus Mill.                     Jabloň
Olea europaea L.                   Olivovník
Pistacia vera L.                   Pistáciovník
Poncirus Raf.                    Citronečník
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb           Mandloň
Prunus armeniaca L.                 Meruňka
Prunus avium (L.) L.                 Třešeň
Prunus cerasus L.                  Višeň
Prunus domestica L.                 Slivoň
Prunus persica (L.) Batsch              Broskvoň
Prunus salicina Lindley               Slivoň japonská
Pyrus L.                       Hrušeň
Ribes L.                       Rybíz, angrešt
Rubus L.                       Maliník, ostružiník
Vaccinium L.                     Borůvka
 
Druhy a mezidruhové hybridy používané jako podnože ovocných druhů.
 
6. Druhy a mezidruhové hybridy pro použití jako podnože zeleninových druhů

Capsicum annuum L. x Capsicum chinense Jacq.     Hybridy vzniklé křížením druhů Capsicum annuum
                           a Capsicum chinense
Cucurbita ficifolia Bouché              Tykev fíkolistá
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata    Hybridy vzniklé křížením druhů Cucurbita maxima
Duchesne                       a Cucurbita moschata
Cucurbita moschata Duchesne             Tykev muškátová
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.         Lagenárie
Sicyos angulatus L.                 Libenka hranatá
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites    Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum
S. Knapp & D.M. Spooner               a Solanum habrochaites
Solanum lycopersicum L. x Solanum `
pimpinellifolium L. Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum
                           a Solanum pimpinellifolium
Solanum torvum Sw.                  Lilek

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.