Odstavec předpisu 478/2009 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
§ 2

§ 2
Předmět podpory
(1) Podpora se poskytuje na tyto produkty:
a) čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě na balené čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedené v částech IX a XI přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), a
b) balené ovocné a zeleninové šťávy, saláty a ovocné protlaky, pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů4) se zemědělskými produkty, ani konzervanty.
(2) Výše podpory, kterou lze poskytnout na 1 kus ovoce nebo zeleniny, odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g, balení ovocného protlaku nebo salátu o minimální hmotnosti 100 g nebo balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml (dále jen "porce"), nesmí přesáhnout částky uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.
(4) Každé balení ovocné a zeleninové šťávy, salátu a ovocného protlaku a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce a zelenina do škol“.
(5) Podíl porcí produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10 % celkového počtu porcí dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů16).
(6) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie17) na tato doprovodná opatření:
a) exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny,
b) vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol", o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,
c) ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny,
d) pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny, nebo
e) podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
16) Čl. 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
17) Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) a čl. 4 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.