Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Příl.5

Příloha 5
Informace o obchodním a rozpočtovém řízení organizace producentů
A. Informace o obchodním řízení organizace producentů
Informace o obchodním řízení organizace producentů obsahují zejména:
1. rozdělení produktů do skupin pro přímý prodej a pro skladování,
2. stanovení práv a povinností členů k organizaci producentů (může být obsahem stanov organizace),
3. stanovení práv a povinností organizace producentů k členům (může být obsahem stanov organizace),
4. pravidla dodávek produktů do organizace producentů a prodeje produktů, zejména se jedná o popis následujících činností:
a) přejímka produktů mezi členem organizace producentů a skladem, proces přejímky produktů, včetně stanovení postupu v případě, že produkty neodpovídají standardu vhodnému ke skladování,
b) proces skladování a třídění produktů, úhrada nákladů za skladování, uchovávání denních záznamů o skladování, řádné označení produktů před naskladněním, vedení skladových karet, stanovení závazných pravidel pro zatřídění produktů do jakostních tříd,
c) zajištění dopravy produktů od pěstitele do míst určení nebo prodejních míst a
d) zajištění přípravy produktů k expedici i vlastnímu prodeji.
B. Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů
Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů obsahují zejména:
1. popis oběhu dokladu při dodávce produktů do organizace producentů (daňové doklady dodací listy),
2. finanční toky, stanovení příspěvku člena organizace producentů z objemu každé dodávky do provozního fondu, lhůta pro úhradu dodávky členovi organizace producentů,
3. popis manipulace s produkty při skladování, úhrady nákladů na skladování, úhrady případných ztrát a
4. postup pro uplatňování námitek ze strany člena organizace producentů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.