Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Příl.2

Příloha 2
Seznam opatření pro operační program podle § 8 odst. 7
1) Opatření č. 1 - Plánování produkce
a) výdaje spojené s pořízením výpočetní a kancelářské techniky,
b) výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení nebo
c) osobní náklady v souvislosti s plánováním produkce (například odhady, sklizňové termíny, soulad mezi poptávkou a nabídkou, průzkum trhu).
2) Opatření č. 2 - Kvalita produkce
a) výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy,
b) výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin,
c) výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin,
d) výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě nebo ke zpracování,
e) výdaje spojené s pořízením skleníků nebo foliových krytů nebo s vybavením skleníků,
f) osobní náklady vyplývající z opatření ke zlepšení a udržení vysoké úrovně jakosti,
g) výdaje spojené s pořízením přepravních zařízení udržujících kvalitu produkce,
h) výdaje spojené s budováním systémů síťových a foliových krytů,
i) výdaje spojené s pořízením zařízení a strojního vybavení k monitoringu kvality,
j) výdaje spojené s pořízením zařízení zvyšujících hygienu a kvalitu skladovacích prostor,
k) výdaje spojené s pořízením technologií prodlužující trvanlivost produkce,
l) výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů,
m) výdaje spojené s roubováním rostlin pro produkci ve venkovních, polních i krytých podmínkách, uznatelným výdajem je rozdíl mezi neroubovanými a roubovanými rostlinami; způsobilým výdajem je pouze samotné roubování rostlin, nebo
n) výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení.
3) Opatření č. 3 - Odbyt produkce
a) výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu produkce,
b) výdaje spojené s pořízením technologií pro třídění nebo balení produkce,
c) výdaje spojené s úpravou či vybudováním skladovacích a manipulačních prostor,
d) výdaje spojené s certifikací procesu řízení,
e) nájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná náhrada výstavby nových skladů,
f) osobní náklady a investice vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně uvádění zboží na trh,
g) výdaje spojené s aktivním marketingem,
h) osobní náklady vyplývající z opatření ke zvyšování koncentrace nabídky,
i) výdaje spojené se zvýšením přidané hodnoty produkce,
j) výdaje spojené s propagací obchodní značky organizace producentů, případně sdružení organizací producentů,
k) výdaje spojené s propagací správných stravovacích návyků,
l) výdaje spojené s propagací značek jakosti nebo
m) výdaje spojené se zpracováním vlastní produkce.
4) Opatření č. 4 - Vzdělávání a školení
a) akce spojené se získáním odborných informací o integrované produkci a ekologickém zemědělství,
b) akce spojené se získáním odborných informací o environmentálních tématech,
c) akce spojené se získáním odborných informací o kontrole chorob a škůdců, jakosti produktů,
d) akce spojené se získáním odborných informací o dohledatelnosti produktů,
e) akce spojené se získáním odborných informací o zlepšení a udržení vysoké kvality produkce nebo
f) poradenská činnost k zajištění vysoké kvality produkce.
5) Opatření č. 5 - Předcházení krizím a jejich řešení
a) výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění do 80 % za předpokladu, že pojistná smlouva obsahuje výši výdajů pro uznaný druh ovoce nebo zeleniny,
b) výdaje spojené s propagací ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v době využívání opatření související s předcházením krizí s tím, že tištěné propagační materiály obsahují viditelnou vlajku Evropské unie a text "Kampaň financovaná s podporou Evropské unie",
c) výdaje spojené s opětovnou výsadbou sadů s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních důvodů nebo fytosanitárních důvodů nebo
d) výdaje spojené se stahováním z trhu, se sklízením nezralého ovoce a zeleniny nebo s jejich nesklízením.
6) Opatření č. 6 - Environmentální opatření podle § 8 odst. 5.
35) Čl. 21 písm. f) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.