Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
§ 12

§ 12
Přechodná ustanovení
(1) Rozhodnutí Fondu o uznání nebo předběžném uznání za organizaci producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizaci producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, vydaná podle dosavadní právní úpravy32), zůstávají v platnosti; na osoby, jímž byla rozhodnutí vydána, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění33).
(2) Pokud organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice hodlá předložit Fondu žádost o schválení operačního programu v kalendářním roce 2008, doručí tuto žádost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. října 200834).
(3) Řízení o uznání za organizaci producentů nebo za sdružení organizací producentů anebo řízení o předběžném uznání za skupinu producentů, zahájená podle dosavadních právních předpisů, se dokončí podle těchto předpisů.
32) § 2 a 4 nařízení vlády č. 247/2004 Sb.
33) Čl. 203a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34) Čl. 64 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.