Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
§ 11

§ 11
Podmínky členství některých osob v organizaci producentů a provádění činností zajišťovaných externě
(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27), může být přijata za člena organizace producentů28), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie29) a pokud se jedná o
a) člena, který vyrábí výrobky v rámci odvětví ovoce a zeleniny, nebo
b) člena, který svým členstvím v organizaci producentů slouží k plnění jejích úkolů, které nejsou uvedeny v písmeni a).
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.
(3) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27) a zabývá se výlučně obchodem s ovocem a zeleninou, nemůže být členem organizace producentů.
(4) Provádění činností zajišťovaných externě mohou organizace producentů vykonávat na základě smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) předložené Fondu.
27) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
28) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
29) Čl. 152 odst. 1 písm. c) a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
30) Čl. 16 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.
61) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891
Čl. 155 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.