Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
§ 5

§ 5
Vystoupení z organizace producentů, z nadnárodní organizace producentů, ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů
Výpovědní doba pro vystoupení8) člena z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, která byla uznána podle § 2, činí 3 měsíce a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení příslušné organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice; vystoupení nabývá účinnosti uplynutím uvedené lhůty. Úprava podle věty první se obdobně použije i na vystoupení člena ze sdružení organizací producentů nebo z nadnárodního sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které bylo uznané podle § 3.
8) Čl. 24 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.