Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
§ 3

§ 3
Uznání za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů
(1) Žádost o to, aby byla uznána za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, podává osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny6), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) K žádosti se přiloží
a) kopie platných stanov sdružení,
b) doklad o počtu členů, z něhož vyplývá, že sdružuje alespoň 2 členy.
(3) Osoba podle odstavce 1 přiloží k žádosti rovněž doklady prokazující, že její členové sídlící v jiných členských státech byli uznáni za organizaci producentů příslušnými orgány členských států, na jejichž území mají sídlo.
(4) Osobu podle odstavce 1 uzná Fond za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících společnou organizaci trhů a prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny6).
(5) Osoba, která byla uznána podle odstavce 4, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
6) Čl. 125c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 34 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.